Novinky e-mailem

Ochrana osobních údajů

Fotogold.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím. Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Bezpečnost vašich dat na internetu je pro nás velmi důležitá a věnujeme jí maximální pozornost. Abychom vám mohli nabídnout co nejkvalitnější služby, potřebujeme některá vaše data znát. Veškeré informace o Vaší osobě však používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému. K informacím obsahujícím vaše osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby, které prošly příslušným školením a které jsou povinny dodržovat zákonem stanovené povinnosti a postupy.

Souhlas se zpracováním osobních dat

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu Fotogold.cz, dáváte při registraci souhlas s tím, že údaje o vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem.

údaje o vaší činnosti na Fotogold.cz

údaje o vašich nákupech na Fotogold.cz - vaše objednávky - jsou shromažďovány. Je to nutné kvůli zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a v neposlední řadě mohou tato data posloužit i vaší zpětné kontrole. Informace o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Vymazání osobních údajů

V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu info@fotogold.cz. Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny, v případě dalšího nákupů budete muset vytvořit zcela nový zákaznický účet.

Poskytování dat třetím osobám

Vaše data, které uvádíte na Fotogold.cz jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky, společnosti vydávající platební karty apod. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

Zákony a předpisy:

  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


DomůDomů